Вашите предимства с нас

- 100% европейско дружество, със седалище в Румъния
- Каталог регистриран съгласно с правилата на Европейска Kомисия
- Без мито, не пътуване до митниците
- Ние предоставяме на вратата ви
- Без допълнителни или скрити разходи и данъци
- За UE оператори ДДС, ДДС ще бъде премахнато
- Integrity на всички нива